fbpx Uchwała nr 85/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego położonej w Gdańsku przy ul. Legionów 9 | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 85/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego położonej w Gdańsku przy ul. Legionów 9 | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 85/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 czerwca 2019 roku
w sprawie sprzedaży prawa własności nieruchomości należącej do Uniwersytetu Gdańskiego położonej w Gdańsku przy ul. Legionów 9

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 27 czerwca 2019 roku

Na podstawie § 37 ust.1 pkt 5 lit. a, i Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.), w związku z uchwałą nr 6/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości należących do Uniwersytetu Gdańskiego (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Senat Uniwersytetu Gdańskiego wyraża zgodę na sprzedaż na rzecz KLOCEK spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni ul. Czechosłowacka 3, reprezentowanej przez  Krzysztofa Klocka członka zarządu, prawa własności nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Legionów 9, KW nr  GD1G/00064955/8, obręb 0043, w skład, której wchodzi działka nr 434/1 o powierzchni 1930 m² oraz działka nr 439/6 o powierzchni 1495 m2, zabudowanej dwoma budynkami o powierzchniach użytkowych: 1177 m² i 660 m2, za łączną kwotę netto: 5.000.000,00 (słownie: pięć milionów złotych).
  2. Senat Uniwersytetu Gdańskiego postanawia, iż środki finansowe uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczone zostaną na rozwój infrastruktury kubaturowej w zakresie inwestycji i modernizacji majątku trwałego Uczelni oraz na współfinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych z budżetu Unii Europejskiej.

 

§ 2.

Senat UG upoważnia JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego do sfinalizowania transakcji, o której mowa w § 1 oraz do podpisywania wszelkich niezbędnych dokumentów dotyczących tej sprawy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku320.35 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 1 lipca 2019 roku, 12:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny