fbpx Uchwała nr 83/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wniosków o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 83/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wniosków o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 83/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 czerwca 2019 roku
w sprawie wniosków o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 27 czerwca 2019 roku

Na podstawie § 7 ust. 4 pkt 1 lit a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie oraz § 37 ust. 2 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2008 r. ze zm. – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego rekomenduje wnioski o przyznanie nagród Prezesa Rady Ministrów dla następujących pracowników Uniwersytetu Gdańskiego:

  1. w kategorii nagród za wyróżniającą się rozprawę doktorską:
  1. dr Marii Doroty Szoski z Wydziału Filologicznego – uzasadnienie wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. dra Michała Szypniewskiego z Wydziału Prawa i Administracji – uzasadnienie wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. dr Magdaleny Zdrowowicz z Wydziału Chemii – uzasadnienie wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
  1. w kategorii nagród za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia dra habilitowanego:
  1. dr hab. Anny Marię Białk-Bielińskiej z Wydziału Chemii – uzasadnienie wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
  2. dra hab. Tarzycjusza Marka Bulińskiego z Wydziału Historycznego – uzasadnienie wniosku stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
  3. dr hab. Katarzyny Kaczorowskiej-Bray z Wydziału Filologicznego – uzasadnienie wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
  4. dr hab. Katarzyny Anny Szalewskiej z Wydziału Filologicznego – uzasadnienie wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
  1. w kategorii nagród w zakresie działalności naukowej: prof. dra hab. Grzegorza Węgrzyna z Wydziału Biologii – uzasadnienie wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki dostępne w Biurze Organizacji i Legislacji UG

 

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku345.38 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 1 lipca 2019 roku, 12:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny