fbpx Zarządzenie nr 61/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 8/R/18 Rektora UG w sprawie obchodów 50-lecia powstania Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 61/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie nr 8/R/18 Rektora UG w sprawie obchodów 50-lecia powstania Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 61/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 czerwca 2019 roku
zmieniające zarządzenie nr 8/R/18 Rektora UG w sprawie obchodów 50-lecia powstania Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 27 czerwca 2019 roku

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2016 roku (ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 8/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie obchodów 50-lecia powstania Uniwersytetu Gdańskiego wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powołuje się Komitet obchodów 50-lecia powstania Uniwersytetu Gdańskiego w składzie:

 1. dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Prorektor ds. Studenckich – Przewodniczący Komitetu,
 2. prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – Zastępca Przewodniczącego,
 3. mgr Magdalena Karczewska – Dyrektor Biura Rektora – Sekretarz Komitetu,
 4. prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski – Prezes Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, doradca Rektora,
 5. prof. dr hab. Bernard Lammek – doradca Rektora,
 6. mgr Joanna Kamień – Dyrektor – Redaktor naczelny Wydawnictwa UG,
 7. Agata Myszka – Przewodnicząca Parlamentu Studentów,
 8. dr Beta Czechowska-Derkacz – rzecznik prasowy,
 9. dr hab. Marcin Tomczak, prof. UG – Dyrygent Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego.’;
 1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Powołuje się Komitet organizacyjny obchodów 50-lecia powstania Uniwersytetu Gdańskiego w składzie:

 1. mgr Magdalena Karczewska – Dyrektor Biura Rektora – Przewodnicząca Komitetu,
 2. mgr Michał Biełuszko – Kierownik Akademickiego Centrum Kultury „Alternator”,
 3. mgr Joanna Kamień – Dyrektor – Redaktor naczelny Wydawnictwa UG,
 4. mgr Marta Mularczyk – Zastępca Kwestora,
 5. mgr Anna Myszkowska – Biuro Rektora,
 6. mgr Monika Rogo – Biuro Rzecznika Prasowego,
 7. mgr Justyna Sikorska – Sekcja Promocji.

Przewodnicząca może włączyć do prac inne osoby, jeśli uzna, że są one niezbędne do realizacji zadań Komitetu.”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku414.04 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 1 lipca 2019 roku, 9:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny