fbpx Zarządzenie nr 50/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego absolwentów szkół podstawowych do nowo tworzonego Uniwersyteckiego Liceum... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 50/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku w sprawie Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego absolwentów szkół podstawowych do nowo tworzonego Uniwersyteckiego Liceum... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 50/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
11 czerwca 2019 roku
w sprawie Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego absolwentów szkół podstawowych do nowo tworzonego Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019/2020

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 11 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 159 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. . z 2017 r. poz. 610) oraz § 41 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Powołuje się Komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego absolwentów szkół podstawowych do nowo tworzonego Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w roku szkolnym 2019/2020 w składzie:
  1. dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Przewodniczący Komisji;
  2. mgr Julia Bereszczyńska;
  3. mgr Beata Królczyk.
  1. Zadania Komisji określa art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

 

§ 2.

Upoważnia się mgra Waldemara Kotowskiego do wykonywania czynności dyrektora w postępowaniu rekrutacyjnym do nowo tworzonego Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku309.68 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 czerwca 2019 roku, 11:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny