fbpx Zarządzenie nr 48/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenia nr 88/R/18 Rektora UG w sprawie wprowadzenia systemu monitorowania wydajności infrastruktury – budynku Neofilologii – finansowanej ze... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 48/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenia nr 88/R/18 Rektora UG w sprawie wprowadzenia systemu monitorowania wydajności infrastruktury – budynku Neofilologii – finansowanej ze... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 48/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 czerwca 2019 roku
zmieniające zarządzenia nr 88/R/18 Rektora UG w sprawie wprowadzenia systemu monitorowania wydajności infrastruktury – budynku Neofilologii – finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w związku z prowadzeniem działalności komercyjnej zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
poniedziałek, 10 czerwca 2019 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668, ze zm.) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 88/R/18 z dnia 17 września 2018 roku
 w sprawie wprowadzenia systemu monitorowania wydajności infrastruktury – budynku Neofilologii – finansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w związku z prowadzeniem działalności komercyjnej zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT, załączniki nr 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

  

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 12 czerwca 2019 roku, 10:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny