fbpx Zarządzenie nr 45/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania Rankingowego Zespołu Projektowego do pracy w ramach projektu „doskonałości akademickiej” – International Visibility Project (IntVP) | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 45/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania Rankingowego Zespołu Projektowego do pracy w ramach projektu „doskonałości akademickiej” – International Visibility Project (IntVP) | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 45/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 maja 2019 roku
w sprawie powołania Rankingowego Zespołu Projektowego do pracy w ramach projektu „doskonałości akademickiej” – International Visibility Project (IntVP)

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 30 maja 2019 roku

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 8 i ust 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Powołuje się Rankingowy Zespół Projektowy do pracy w ramach projektu „doskonałości akademickiej” – International Visibility Project (IntVP) realizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” we współpracy z wybranymi uczelniami wyższymi w składzie:
  1. mgr Katarzyna Gregorowicz-Bielawska – Biuro Rektora, koordynator projektu w Uniwersytecie Gdańskim, Przewodnicząca Zespołu;
  2. dr Katarzyna Świerk – Kierownik Biura Nauki;
  3. dr Karol Śledzik – Dyrektor Centrum Transferu Technologii;
  4. mgr Marta Kontowska – Biuro Zarządzania Projektami Rozwojowymi;
  5. mgr Magdalena Bednarek Biuro Współpracy Międzynarodowej;
  6. mgr Marek Kościelniak – Dział Kształcenia;
  7. Sylwia Dudkowska-Kafar – Czasopismo „Progress” Portal Młodych Badaczy.
  1. Przewodnicząca może włączyć do prac inne osoby, jeśli uzna, że są one niezbędne do realizacji zadań Zespołu.

 

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest realizacja w Uniwersytecie Gdańskim projektu „doskonałości akademickiej” – International Visibility Project (IntVP) realizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” we współpracy z wybranymi uczelniami wyższymi.

 

§ 3.

Zespół powołuje się do czasu zakończenia realizacji i rozliczenia Projektu.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku308.55 KB
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 3 czerwca 2019 roku, 12:53
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny