fbpx Zarządzenie nr 43/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 43/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 43/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 maja 2019 roku
w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 30 maja 2019 roku

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 8 i ust 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Powołuje się Zespół do spraw organizacji Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w składzie:
  1. dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG – Prorektor ds. Studenckich, Przewodniczący Zespołu;
  2. mgr Waldemar Kotowski – Dyrektor Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego;
  3. dr Mirosław Czapiewski – Kanclerz;
  4. mgr Anna Downar – Kierownik Działu Administracji i Transportu;
  5. mgr Marta Mularczyk – Zastępca Kwestora;
  6. mgr inż. Marzena Skonieczna – Zastępca Dyrektora Centrum Inwestycji i Remontów;
  7. mgr Alina Szlachetko – Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące;
  8. mgr Magdalena Żabczyńska – Biuro Prawne.
  1. Przewodniczący może włączyć do prac inne osoby, jeśli uzna, że są one niezbędne do realizacji zadań Zespołu.

 

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest organizacja działania Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza oraz umożliwienie realizacji założeń Statutu Liceum od 1 września 2019 roku.

 

§ 3.

Zespół powołuje się na czas realizacji zadania określonego w § 2.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku275.24 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 maja 2019 roku, 11:16
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny