fbpx Zarządzenie nr 38/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji budynku Uniwersyteckiego Centrum Badawczego i Integracji Akademickiej | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 38/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji budynku Uniwersyteckiego Centrum Badawczego i Integracji Akademickiej | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 38/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 maja 2019 roku
w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania koncepcji budynku Uniwersyteckiego Centrum Badawczego i Integracji Akademickiej

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
środa, 29 maja 2019 roku

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 8 i ust 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Powołuje się zespół do spraw przygotowania koncepcji budynku Uniwersyteckiego Centrum Badawczego i Integracji Akademickiej w składzie:
 1. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski – Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką
  – Przewodniczący Zespołu,
 2. dr hab. Bogdan Banecki, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,
 3. dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
 4. prof. dr hab. Mariusz Makowski – Dziekan Wydziału Chemii,
 5. dr Monika Glinkowska – Wydział Biologii,
 6. mgr inż. Krystyna Czerwińska – Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Remontów,
 7. mgr inż. Marian Stokwisz – Centrum Inwestycji i Remontów,
 8. mgr inż. Paweł Piórko – Centrum Inwestycji i Remontów,
 9. dr Anna Wróblewska – Specjalista ds. zarządzania infrastrukturą aparaturową.
 1. Przewodniczący może włączyć do prac inne osoby, jeśli uzna, że są one niezbędne do realizacji zadań Zespołu.

 

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie koncepcji budynku Uniwersyteckiego Centrum Badawczego
i Integracji Akademickiej.

 

§ 3.

Zespół powołuje się do czasu zakończenia realizacji i rozliczenia Projektu przygotowania koncepcji budynku Uniwersyteckiego Centrum Badawczego i Integracji Akademickiej.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku312.38 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 31 maja 2019 roku, 11:18
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny