fbpx Uchwała nr 77/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Gdańskim, w tym studiów prowadzonych wspólnie | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 77/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Gdańskim, w tym studiów prowadzonych wspólnie | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 77/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 maja 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Gdańskim, w tym studiów prowadzonych wspólnie

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 1 października 2019 roku

Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 37 ust. 1 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) ‒ uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego zatwierdza wzory dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Gdańskim, w tym studiów prowadzonych wspólnie.

 

§ 2.

Wzory dyplomów, o których mowa w § 1, określają odpowiednio:

  1. załącznik nr 1 ‒ w przypadku wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia;
  2. załącznik nr 2 ‒ w przypadku wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzonych wspólnie;
  3. załącznik nr 3 ‒ w przypadku wzoru dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia;
  4. załącznik nr 4 ‒ w przypadku wzoru dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie;
  5. załącznik nr 5 ‒ w przypadku wzoru dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich.

 

§ 3.

Traci moc uchwała nr 45/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów, wzorów dyplomów ukończenia studiów prowadzonych wspólnie oraz wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Uniwersytecie Gdańskim.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

Załączniki dostępne są na wniosek w Dziale Kształcenia UG.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku292.29 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 maja 2020 roku, 7:48
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny