fbpx Uchwała nr 69/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 60/19 Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 69/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 maja 2019 roku
zmieniająca uchwałę nr 60/19 Senatu UG w sprawie zasad rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2019/2020

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 23 maja 2019 roku

Na podstawie art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) ‒ uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

W uchwale nr 60/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad rekrutacji do Międzyuczelnianej Szkoły Doktorskiej Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2019/2020 załącznik nr 1 (Limity przyjęć do szkół doktorskich oraz terminy rekrutacji) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 maja 2019 roku, 9:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny