fbpx Uchwała nr 65/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 65/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 65/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 maja 2019 roku
w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 23 maja 2019 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 37 ust. 1 pkt 15 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się program kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, obejmujący:

  1. informacje ogólne o programie kształcenia w szkole doktorskiej,
  2. opis zakładanych efektów uczenia się na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
  3. ramowy program kształcenia w szkole doktorskiej

‒ stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 maja 2019 roku, 9:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny