fbpx Uchwała nr 31/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zniesienia na Wydziale Oceanografii i Geografii studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ichtiologia morska | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 31/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zniesienia na Wydziale Oceanografii i Geografii studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ichtiologia morska | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 31/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 kwietnia 2019 roku
w sprawie zniesienia na Wydziale Oceanografii i Geografii studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ichtiologia morska

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 25 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) w związku z art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 37 ust. 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Na Wydziale Oceanografii i Geografii znosi się studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Ichtiologia morska.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku196.55 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 maja 2019 roku, 11:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny