fbpx Zarządzenie nr 31/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania wytycznych dotyczących działań nauczyciela akademickiego w sferze publicznej | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 31/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania wytycznych dotyczących działań nauczyciela akademickiego w sferze publicznej | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 31/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 kwietnia 2019 roku
w sprawie powołania Komisji do spraw opracowania wytycznych dotyczących działań nauczyciela akademickiego w sferze publicznej

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 26 kwietnia 2019 roku

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 8 i ust 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Powołuje się Komisję do spraw zaopiniowania działań nauczyciela akademickiego w sferze publicznej w składzie:
  1. dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG, Prorektor ds. Kształcenia – Przewodnicząca Komisji,
  2. prof. dr hab. Jerzy Zajadło – Wydział Prawa i Administracji,
  3. dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych,
  4. prof. dr hab. Romuald Grzybowski – Dyrektor Instytutu Pedagogiki,
  5. mgr Maciej Siwy – Biuro Prawne.
  1. Przewodniczący może włączyć do prac inne osoby, jeśli uzna, że są one niezbędne do realizacji zadań Komisji.
  2. Obsługę Administracyjną Komisji sprawuje Biuro Organizacji i Legislacji.

 

§ 2.

Zadaniem Komisji jest opracowanie wytycznych dotyczących działań nauczyciela akademickiego w sferze publicznej oraz projektu uchwały zmieniającej Kodeks Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Gdańskiego (Rozdział VI. Nauczyciel akademicki jako uczestnik życia publicznego).

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku278.89 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 maja 2019 roku, 8:07
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny