fbpx Uchwała nr 17/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na międzywydziałowym kierunku Biznes chemiczny | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 17/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na międzywydziałowym kierunku Biznes chemiczny | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 17/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 marca 2019 roku
w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na międzywydziałowym kierunku Biznes chemiczny

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 28 marca 2019 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) w związku z art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Tworzy się studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na międzywydziałowym kierunku Biznes chemiczny od roku akademickiego 2019/2020.
  2. Studia, o których mowa w ust. 1, będą prowadzone wspólnie przez Wydział Chemii oraz Wydział Ekonomiczny.

 

§ 2.

Określa się efekty uczenia się dla kierunku studiów, o którym mowa w § 1, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Informacje ogólne o programie studiów wraz z wskazaniem dyscyplin, w tym dyscypliny wiodącej, do których odnoszą się efekty uczenia się, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

z upoważnienia

Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

Prorektor ds. Nauki

i Współpracy z Zagranicą

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Załącznik do uchwały Senatu nr 17/191.46 MB
PDF icon Kopia do wydruku249.44 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 kwietnia 2019 roku, 14:42
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny