fbpx Zarządzenie nr 24/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie programu „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 24/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie programu „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019 | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 24/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
15 marca 2019 roku
w sprawie programu „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 15 marca 2019 roku

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 10 i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.), w związku z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459) – zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Uniwersytet Gdański przystępuje w roku akademickim 2018/2019 do programu „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej”, organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Obrony Narodowej. Rekrutację prowadzi Biuro Rekrutacji.

§ 2.

 1. Zajęcia z części teoretycznej w ramach Legii Akademickiej będą realizowane przez Wydział Nauk Społecznych. Program szkolenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Po pozytywnym ukończeniu części teoretycznej programu w Uczelni – student otrzyma zaświadczenie, upoważniające do odbycia części praktycznej programu. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

 1. Prorektor ds. Studenckich sprawuje nadzór nad realizacją programu.
 2. Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, we współpracy z Prorektorem ds. Studenckich oraz Kanclerzem:
 1. organizuje i wdraża realizację zajęć zgodnych z programem szkolenia, o którym mowa w § 2 ust. 1;
 2. wydaje zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym zajęć w ramach programu i przesyła do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego wykaz studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu.
 3. prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń, których kopie przekazuje do Biura Rekrutacji.
 1. Kierownik Biura Rekrutacji:
 1. przyjmuje od studentów – obywateli polskich – wnioski o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego – część teoretyczna – Edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej i prowadzi ich ewidencję;
 2. prowadzi wykaz studentów, przyjętych na zajęcia z zakresu części teoretycznej programu, którego kopię przekazuje do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych;
 3. w okresie od 1 do 10 maja 2019 roku – przyjmuje wnioski o powołanie na ćwiczenia wojskowe studentów, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli zajęcia z części teoretycznej programu;
 4. przesyła do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego:
 1. wykaz studentów przyjętych na zajęcia z zakresu części teoretycznej,
 2. w terminie do dnia 15 maja 2019 roku – wnioski o powołanie na ćwiczenia wojskowe studentów, którzy z wynikiem pozytywnym ukończyli zajęcia z zakresu części teoretycznej programu.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do zakończenia programu w roku akademickim 2018/2019.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku496.34 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 kwietnia 2019 roku, 14:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny