fbpx Zarządzenie nr 22/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy i przebywania na statkach Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 22/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy i przebywania na statkach Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 22/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
12 marca 2019 roku
w sprawie zmiany Regulaminu pracy i przebywania na statkach Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 12 marca 2019 roku

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), art. 84 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 616), w związku z art. 1043 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz § 41 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W Regulaminie pracy i przebywania na statkach Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 111/R/17 Rektora UG z dnia 27 listopada 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. w rozdziale 1 § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Członek ekipy naukowo-badawczej – pracownik lądowy armatora wykonujący pracę na statku – osoba okresowo wykonująca pracę na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy oraz pozostałe osoby wpisane na listę załogi, a także studenci odbywający zajęcia na statku i biorący udział w rejsach;”;

  1. w rozdziale 1 w § 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a. Uczestnik rejsu – osoba biorąca udział w rejsie, niebędąca członkiem załogi i niebędąca członkiem ekipy naukowo-badawczej.”.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku268.97 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 kwietnia 2019 roku, 14:11
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny