fbpx Zarządzenie nr 21/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. doktorantów do rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałowych komisji stypendialnych na lata 2018/2019 | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 21/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. doktorantów do rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałowych komisji stypendialnych na lata 2018/2019 | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 21/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
5 marca 2019 roku
w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. doktorantów do rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałowych komisji stypendialnych na lata 2018/2019

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 5 marca 2019 roku

Na podstawie art. 175 ust. 4 i art. 177 ust. 1 w zw. z art. 199 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) w zw. z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz w zw. z § 8 ust. 2 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim (t.j. załącznik do zarządzenia nr 72/R/16 Rektora UG z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie tekstu ujednoliconego Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów w Uniwersytecie Gdańskim, ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W roku akademickim 2018/2019 powołuje się Odwoławczą Komisję Stypendialną ds. doktorantów do rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałowych komisji stypendialnych w następującym składzie:

  1. mgr Piotr Syczak – Samorząd Doktorantów,
  2. mgr Gabriel Janion – Samorząd Doktorantów,
  3. mgr Martyna Jankowska-Jarek – Samorząd Doktorantów,
  4. mgr Maciej Ciemny – Dział Studenckich Spraw Socjalnych,
  5. inż. Małgorzata Kitowska-Czelińska – Dział Kształcenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku279.48 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 kwietnia 2019 roku, 14:09
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny