fbpx Uchwała nr 15/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2019 roku zmieniającej uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 77/14 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów kształcenia i planów studiów... | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 15/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2019 roku zmieniającej uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 77/14 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów kształcenia i planów studiów... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 15/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 lutego 2019 roku
zmieniającej uchwałę Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 77/14 w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów kształcenia i planów studiów (kursów dokształcających, szkoleń) na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 28 lutego 2019 roku

Na podstawie § 37 ust. 1 pkt 9 oraz § 43 ust. 1 pkt 7 i 9 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 77/14 Senatu UG z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów kształcenia na studiach podyplomowych oraz programów kształcenia kursów dokształcających i szkoleń (ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń”;
  2. § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się Wytyczne dla rad wydziałów dotyczące uchwalania programów studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń, zwane dalej „Wytycznymi”, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały”;
  3. § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Ustala się wzór formularza Informacje ogólne o programie studiów podyplomowych/kursu dokształcającego/szkolenia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały”;
  4. załączniki nr 1-2 otrzymują brzmienie, jak załączniki nr 1-2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała,

profesor nadzwyczajny

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 kwietnia 2019 roku, 13:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny