fbpx Uchwała nr 12/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na międzywydziałowym kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia Health Care Technology | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 12/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na międzywydziałowym kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia Health Care Technology | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 12/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 lutego 2019 roku
w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na międzywydziałowym kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia Health Care Technology

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 28 lutego 2019 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) w związku z art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Tworzy się studia drugiego stopnia o profilu praktycznym na międzywydziałowym kierunku Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia Health Care Technology od roku akademickiego 2019/2020.
  2. Studia, o których mowa w ust. 1 będą prowadzone wspólnie przez Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Prawa i Administracji.

 

§ 2.

Określa się efekty uczenia się dla kierunku studiów, o którym mowa w § 1 ust. 1, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Informacje ogólne o kierunku studiów wraz z wskazaniem dziedzin i dyscyplin, do których odnoszą się efekty kształcenia dla kierunku, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Załącznik do zarządzenia1.04 MB
PDF icon Kopia do wydruku272.64 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 kwietnia 2019 roku, 12:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny