fbpx Uchwała nr 10/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 10/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 10/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 lutego 2019 roku
w sprawie powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
piątek, 1 marca 2019 roku
Data wygaśnięcia: 
piątek, 1 stycznia 2021 roku

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz uchwały nr 40/18 Senatu UG z dnia 22 listopada 2018 roku w sprawie sposobu powołania pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego – uchwala się, co następuje.

 

§ 1.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego powołuje pierwszą Radę Uniwersytetu Gdańskiego w składzie:

  1. dr Marek Głuchowski – Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej – Przewodniczący,
  2. mgr Maciej Dobrzyniecki – Konsul Honorowy Królestwa Hiszpanii, Kanclerz Gdańskiej Loży Business Centre Club,
  3. dr inż. Kazimierz Janiak – Dyrektor Totalizatora Sportowego oddział w Gdańsku,
  4. prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,
  5. dr hab. Dorota Pyć, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji,
  6. prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Wydział Biologii;
  7. Agata Myszka – Przewodnicząca Parlamentu Studentów UG.

 

§ 2.

Kadencja pierwszej Rady Uniwersytetu Gdańskiego trwa do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku263.04 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 kwietnia 2019 roku, 13:38
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny