fbpx Uchwała nr 9/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 9/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 9/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 lutego 2019 roku
w sprawie kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 28 lutego 2019 roku

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 14 w związku z art. 191 ust. 4  ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) uchwala się, co następuje.

 

§ 1.

Senat Uniwersytetu Gdańskiego zgłasza i rekomenduje następujących kandydatów do Rady Doskonałości Naukowej:

 1. prof. dr hab. Ewa Bagińska – nauki prawne,
 2. dr hab. Ewa Badyda, prof. UG – językoznawstwo,
 3. prof. dr hab. Mariola Bidzan – psychologia
 4. prof. dr hab. Krzysztof Jajuga – ekonomia i finanse,
 5. prof. dr hab. Andrzej Kowalski – nauki o kulturze i religii,
 6. prof. dr hab. Amadeusz Krause – pedagogika,
 7. prof. dr hab. Adam Krężel – nauki o Ziemi i środowisku,
 8. prof. dr hab. Ewa Łojkowska – nauki biologiczne,
 9. prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski – literaturoznawstwo,
 10. prof. dr hab. Małgorzata Omilianowska – nauki o sztuce,
 11. prof. dr hab. Krzysztof Rolka – nauki chemiczne,
 12. prof. dr hab. Bronisław Sitek – nauki prawne,
 13. prof. dr hab. Tomasz Szarek – matematyka,
 14. dr hab. Sobiesław Szybkowski, prof. UG – historia,
 15. prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – nauki biologiczne,
 16. prof. dr hab. Małgorzata Zaleska – ekonomia i finanse.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku267.36 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 17 kwietnia 2019 roku, 13:34
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny