fbpx Zarządzenie nr 1/K/19 Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie przekazywania spisów zdawczo-odbiorczych dokumentów do Archiwum UG i zamawiania dokumentów z Archiwum UG w systemie EZD | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 1/K/19
Kanclerza Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 stycznia 2019 roku
w sprawie przekazywania spisów zdawczo-odbiorczych dokumentów do Archiwum UG i zamawiania dokumentów z Archiwum UG w systemie EZD

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
wtorek, 15 stycznia 2019 roku

Na podstawie § 59 ust. 4 i § 142 ust. 2 pkt 6 i 7 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2008 r. (ze zm.) – zarządza się co następuje:

 

§ 1.

  1. Spisy zdawczo-odbiorcze dokumentów przekazywanych do Archiwum sporządza się w postaci elektronicznej i na nośniku papierowym (wydruk).
  2. Spisy zdawczo-odbiorcze w postaci elektronicznej przekazuje się do Archiwum wyłącznie w systemie EZD.
  3. Druk spisu zdawczo-odbiorczego dostępny jest po wybraniu odpowiedniego procesu z głównej strony systemu EZD.
  4. Po przygotowaniu spisu zdawczo-odbiorczego w postaci elektronicznej należy przekazać go w systemie EZD do Archiwum w celu konsultacji poprawności sporządzenia spisu.
    Po uzyskaniu akceptacji Archiwum ostateczną wersję spisu zdawczo-odbiorczego należy przekazać w systemie EZD do Archiwum.
  5. Zaakceptowane spisy zdawczo-odbiorcze należy wydrukować, odpowiednio opieczętować, podpisać i przekazać do Archiwum. Przekazanie wydruków spisów zdawczo-odbiorczych powinno nastąpić równocześnie z przekazaniem teczek dokumentów do Archiwum.

 

§ 2.

  1. Wypożyczanie dokumentów z Archiwum przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego do celów administracyjnych odbywa się na podstawie wypełnionego druku zamówienia dokumentów.
  2. Zamawianie dokumentów z Archiwum odbywa się wyłącznie w systemie EZD.
  3. Druk wypożyczenia dokumentów z Archiwum UG dostępny jest po wybraniu odpowiedniego procesu na głównej stronie systemu EZD.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2019 roku.

 

Kanclerz
Uniwersytetu Gdańskiego

dr Mirosław Czapiewski

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku184.94 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 kwietnia 2019 roku, 15:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny