fbpx Zarządzenie nr 68/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Reagowania na Incydenty Naruszenia Ochrony Danych Osobowych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 68/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Reagowania na Incydenty Naruszenia Ochrony Danych Osobowych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 68/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu Reagowania na Incydenty Naruszenia Ochrony Danych Osobowych w Uniwersytecie Gdańskim

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 8 i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Powołuje się Uczelniany Zespół Reagowania na Incydenty Ochrony Danych Osobowych w Uniwersytecie Gdańskim w następującym składzie:

1)      Inspektor Ochrony Danych – Przewodniczący Zespołu,

2)      Dyrektor Centrum Informatycznego,

3)      Rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego,

4)      Radca prawny Uniwersytetu Gdańskiego,

5)      Pełnomocnik Rektora ds. wdrożenia w UG Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w zakresie informatyki,

6)      Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem.

  1. Lokalni Administratorzy Danych Osobowych w terminie 2 tygodni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia powołają lokalnych koordynatorów ds. reagowania na incydenty naruszenia ochrony danych osobowych i niezwłocznie poinformują o tym Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych.
  2. Przewodniczący może włączyć do prac inne osoby, jeśli uzna, że są one niezbędne do realizacji zadań Zespołu.

 

§ 2.

  1. Zadaniem Zespołu określone zostały w części IV, punkt 2 Instrukcji postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 4 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Uniwersytecie Gdańskim.
  2. Zadaniem lokalnych koordynatorów ds. reagowania na incydenty naruszenia ochrony danych osobowych jest współpraca z Zespołem w zakresie niezbędnym do ustalenia okoliczności naruszenia, a następnie podjęcia odpowiednich działań naprawczych eliminujących lub ograniczających skutki tego naruszenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku192.77 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz