fbpx Zarządzenie nr 67/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji do spraw opracowania Misji, Strategii oraz nowego Statutu Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 67/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie Komisji do spraw opracowania Misji, Strategii oraz nowego Statutu Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 67/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 czerwca 2018 roku
w sprawie Komisji do spraw opracowania Misji, Strategii oraz nowego Statutu Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 8 i ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W związku z działaniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, związanymi z reformą szkolnictwa wyższego i wprowadzeniem nowej ustawy Prawo o nauce i szkolnictwie wyższym – powołuje się Komisję do spraw opracowania Misji, Strategii oraz nowego Statutu Uniwersytetu Gdańskiego w następującym składzie:

1) dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. UG - Rektor - Przewodniczący Komisji,

2) dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG – Zastępca Przewodniczącego Komisji – Wydział Prawa i Administracji,

3) prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski – Doradca Rektora,

4) prof. dr hab. Bernard Lammek – Doradca Rektora,

5) prof. dr hab. Piotr Bojarski – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,

6) prof. dr hab. Ewa Łojkowska – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,

7) prof. dr hab. Beata Możejko – Wydział Historyczny,

8) prof. dr hab. Andrzej Szmyt – Wydział Prawa i Administracji,

9) prof. dr hab. Mirosław Szreder – Wydział Zarządzania,

10) prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn – Wydział Biologii,

11) dr hab. Monika Bąk, prof. UG – Wydział Ekonomiczny,

12) dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. UG – Wydział Nauk Społecznych,

13) dr hab. Maciej Michalski, prof. UG – Wydział Filologiczny,

14) dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji,

15) mgr Grażyna Jaśkowiak – Biblioteka UG,

16) dr Mirosław Czapiewski – Kanclerz,

17) mgr Olga Dziubek – Kwestor,

18) mec. Marek Kumiński – Biuro Prawne,

19) dr hab. Franciszek Makurat, prof. UG – NSZZ „Solidarność”,

20) prof. dr hab. Zdzisław Kordel – Związek Nauczycielstwa Polskiego,

21) Paweł Piasecki – Samorząd Studentów,

22) mgr Piotr Zieliński – Samorząd Doktorantów,

23) mgr Anna Pauli – Sekretarz Komisji.

 

§ 2.

  1. Komisja może włączyć do prac inne osoby, jeśli uzna, że są one niezbędne do realizacji zadania.
  2. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro Organizacji i Legislacji.

 

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 53/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie Komisji do spraw opracowania projektu nowego Statutu, ustroju i struktury organizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz uaktualnienia Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku299.39 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz