fbpx Zarządzenie nr 5/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 5/R/18 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 5/R/18
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
11 stycznia 2018 roku
w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 41 ust. 2 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2016 roku (ze zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Powołuje się Zespół ds. wdrożenia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Uniwersytecie Gdańskim w składzie:

1) mgr Alicja Pyskło, Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Przewodnicząca Zespołu,

2) mgr Krzysztof Bobkowski – Dział Wsparcia Informatycznego,

3) mgr Agnieszka Grajek – Dział Zarządzania Systemami Informatycznymi,

4) mgr Karol Jarmakiewicz – Dział Rozwoju Oprogramowania,

5) inż. Bożena Jaworowska – Stanowisko ds. Informatycznych Systemów Finansowo-Księgowych,

6) mgr Magdalena Karczewska – Biuro Rektora,

7) Adrian Leoniec – Dział Aplikacji i Sieci Komputerowych,

8) mgr Anna Pauli – Biuro Organizacji i Legislacji,

9) mgr Ewa Polonis-Galant – Dział Kadr,

10) mgr Anna Smykowska – Dział Kształcenia,

11) mgr Dorota Trybała – Dział Płac,

12) mgr Marzena Wojtaszko – Zastępca Kwestora,

13) mgr Magdalena Żabczyńska – Biuro Prawne,

14) mgr inż. Martyna Zieleniewicz – Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych – Sekretarz Zespołu.

  1. Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych osobowych odbywać się będzie we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem.
  2. Przewodnicząca Zespołu ma prawo zapraszać na posiedzenia osoby niebędące członkami Komisji.
  3. W zależności od omawianych kwestii na posiedzenia mogą być zapraszani jedynie wybrani członkowie Zespołu. Każdorazowo o jego składzie decydowała będzie Przewodnicząca.

 

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie Uczelni do wdrożenia i stosowania Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

§ 3.

Zespół powołuję się na okres wykonania zadania, o którym mowa w § 2.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku262.8 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz