fbpx Zarządzenie nr 124/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przekształcenia Studium Języków Obcych w Centrum Języków Obcych oraz zmiany Regulaminu Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 124/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przekształcenia Studium Języków Obcych w Centrum Języków Obcych oraz zmiany Regulaminu Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 124/R/17
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
21 grudnia 2017 roku
w sprawie przekształcenia Studium Języków Obcych w Centrum Języków Obcych oraz zmiany Regulaminu Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 17 ust. 8 oraz § 22 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 r. (ze zm.), w związku z uchwałą nr 71/17 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dania 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Gdańskiego – zarządza się, co następuje:

  1. Studium Języków Obcych przekształca się w Centrum Języków Obcych.
  2. W Regulaminie Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 5/R/17 Rektora UG z dnia 26 stycznia 2017 roku – wyraz „Studium”, użyty w odpowiedniej liczbie i przypadku – zastępuje się wyrazem „Centrum”, użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku.

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku136.43 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz