fbpx Zarządzenie nr 99/R/16 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 14 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 99/R/16
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
14 października 2016 roku
w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 41 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2016 roku ze zm. oraz § 5 ust. 8 Zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiących załącznik do zarządzenia nr 5/R/11 Rektora UG z dnia 3 stycznia 2011 roku w sprawie zasad opracowywania i wydawania wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie Gdańskim:

§ 1.

Ogłasza się w załączniku do niniejszego zarządzenia ujednolicony tekst Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzonego uchwałą nr 17/16 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku ze zm.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała
profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin Studiów Doktoranckich463.13 KB
PDF icon Kopia do wydruku130.43 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz