fbpx Zarządzenie nr 99/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 września 2015 roku w sprawie Regulaminu zarządzania krajowymi projektami naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 99/R/15 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 września 2015 roku w sprawie Regulaminu zarządzania krajowymi projektami naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 99/R/15
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 września 2015 roku
w sprawie Regulaminu zarządzania krajowymi projektami naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się:

1)      Regulamin zarządzania krajowymi projektami naukowymi w Uniwersytecie Gdańskim, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz

2)      Instrukcję postępowania przy realizacji krajowych projektów naukowych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje Prorektor ds. Nauki.

 

§ 3

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 85/R/14 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 września 2014 roku sprawie wprowadzenia Regulaminu Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz