fbpx Uchwała nr 55/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 55/14 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 55/14
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 czerwca 2014 roku
w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 12) Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 71/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 15 października 2020 roku, 11:10
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz