fbpx Zarządzenie nr 12/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie monitoringu projektów międzynarodowych w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 12/R/13
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 stycznia 2013 roku
w sprawie monitoringu projektów międzynarodowych w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego oraz w związku z zarządzeniem nr 11/R/13 Rektora UG z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zarządzania projektami międzynarodowymi w Uniwersytecie Gdańskim - zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. W celu efektywnego wykorzystania dofinansowania projektów realizowanych z udziałem Uniwersytetu Gdańskiego w ramach programów międzynarodowych, a także dla uniknięcia zagrożeń mogących być konsekwencją nieprawidłowości w realizacji projektów, prowadzony jest monitoring projektów.
  2. Realizację projektów finansowanych w ramach programów międzynarodowych monitoruje się pod względem formalnym w zakresie zgodności z wytycznymi programowymi oraz warunkami zawartymi w umowach o dofinansowanie.
  3. Dział Zarządzania Projektami Międzynarodowymi,we współpracy z pracownikami zaangażowanymi w realizację projektów, wskazanymi przez kierowników projektów, monitoruje projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych.
  4. Kierownicy projektów są zobowiązani do informowania pracowników Działu Zarządzania Projektami Międzynarodowymi o postępach w realizacji projektów.
  5. Szczegółowe zasady i zakres monitoringu określa „Regulamin zarządzania projektami międzynarodowymi w Uniwersytecie Gdańskim”.
  6. Monitoringiem zostają objęte wszystkie projekty realizowane w ramach programów międzynarodowych w Uniwersytecie Gdańskim, z wyłączeniem projektów, o których mowa w § 5 ust.. 4 „Regulaminu zarządzania projektami międzynarodowymi w Uniwersytecie Gdańskim”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku105.42 KB
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 marca 2021 roku, 14:12
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz