fbpx Uchwała nr 120/12 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie upoważnienia dla Rektora Uniwersytetu Gdańskiego do dokonania stosownej korekty planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 120/12
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
20 grudnia 2012 roku
w sprawie upoważnienia dla Rektora Uniwersytetu Gdańskiego do dokonania stosownej korekty planu rzeczowo-finansowego na 2012 rok

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie § 36 ust. 1 pkt 3) oraz § 151 ust. 2 Statutu UG uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W przypadku zmiany poziomu przychodów Uniwersytetu Gdańskiego zaistniałej pomiędzy ostatnim posiedzeniem Senatu (tj. 20 grudnia br.) a końcem 2012 roku, Senat Uniwersytetu Gdańskiego upoważnia Rektora UG do dokonania korekty planu rzeczowo-finansowego na rok 2012, która zostanie potwierdzona uchwałą na najbliższym posiedzeniu Senatu.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku54.83 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 sierpnia 2021 roku, 11:26
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz