fbpx Zarządzenie nr 4/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 4/R/12
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
23 stycznia 2012 roku
w sprawie powołania Komisji ds. opracowania Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

 

Na podstawie § 40 ust. 2 pkt 1) Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

Powołuje się Komisję ds. opracowania Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Gdańskiego w składzie:

  1. prof. UG, dr hab. Jerzy Gwizdała - Kanclerz (Przewodniczący Komisji),
  2. mgr Ryszard Stasiak - Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych,
  3. mgr inż. Andrzej Łoś - Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji i Rozwoju,
  4. mgr Katarzyna Niemierko – Kwestor,
  5. mgr Izabela Dąbrowska, Kierownik Działu Zarządzania Kadrami,
  6. dr Lech Jędrzejewski - Kierownik Samodzielnej Sekcji Audytu Wewnętrznego,
  7. mgr Anna Pauli, Kierownik Działu Organizacyjnego (Sekretarz).

 

 

§ 2

Komisja opracuje Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Gdańskiego do dnia 30 czerwca 2012 roku.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku64.85 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz