fbpx Uchwała nr 95/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2011 rok | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 95/11
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
15 grudnia 2011 roku
w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2011 rok

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 101 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Gdańskiego wybiera Biuro Biegłego Rewidenta Jolanta Tchórzewska (nr ewidencyjny 155) z siedzibą: 81-212 Gdynia, ul. Hutnicza 3, do zbadania sprawozdania finansowego Uniwersytetu Gdańskiego za 2011 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku31.32 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 sierpnia 2021 roku, 13:49
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz