fbpx Zarządzenie nr 72/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 72/R/11
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
2 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 4 i art. 83 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku z późn. zm. zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

  1. W strukturze organizacyjnej administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Dziale Administracji i Transportu tworzy się Zespół Obiektów Wydziału Biologii (Gdańsk, ul. Wita Stwosza 59).
  2. Postanowienia ust. 1 oznaczają dokonanie odpowiednich zmian w Regulaminie Organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku55.41 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 stycznia 2021 roku, 15:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz