fbpx Zarządzenie nr 65/R/11 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 września 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 1/R/05 z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie zasad rachunkowości w Uniwersytecie Gdańskim | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 65/R/11
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
13 września 2011 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 1/R/05 z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie zasad rachunkowości w Uniwersytecie Gdańskim

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje
Powiązane hasła: 

Na podstawie Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223) oraz Art. 66 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym z późn. zm. (Dz. U. Nr 164 poz. 1365) zarządza się co następuje:

 

§ 1

  1. W związku z przejściem na ewidencję w nowym systemie finansowo-księgowym oraz wprowadzeniem zmian w polityce rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie rozliczania kosztów w zarządzeniu nr 1/R/05 z dnia 3 stycznia 2005r w sprawie zasad rachunkowości w Uniwersytecie Gdańskim zmienia się załącznik nr 1 „Zakładowy Plan Kont Uniwersytetu Gdańskiego”.
  2. Treść nowego „Zakładowego Planu Kont Uniwersytetu Gdańskiego” uwzględniającego zmiany w strukturach kont księgowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Nadzór nad przestrzeganiem zasad rachunkowości w Uniwersytecie Gdańskim sprawuje Kwestor UG.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1stycznia 2011 roku.

 

Załącznik nr 1 dostępny jest w Sekretariacie Kwestora UG.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

 

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku74.25 KB
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 stycznia 2021 roku, 9:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz