fbpx Zarządzenie nr 42/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy z firmą NEPH Sp. z.o.o. | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 42/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy z firmą NEPH Sp. z.o.o. | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 42/R/10
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 maja 2010 roku
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy z firmą NEPH Sp. z.o.o.

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 40 ust. 2 pkt 1) Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do przeprowadzenia negocjacji warunków umowy dzierżawy na grunt o powierzchni 9132 m2, należący do Uniwersytetu Gdańskiego i zlokalizowany w pasie usługowym wzdłuż Alei Grunwaldzkiej w Gdańsku w następującym składzie:

- mgr Ryszard Stasiak - Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych - Przewodniczący,
- mgr Marta Mularczyk - Zastępca Kwestora,
- mgr Maciej Siwy - Adwokat,
- mgr Paweł Małecki - Kierownik Samodzielnej Sekcji Zarządzania Nieruchomościami.

§ 2

Zadaniem powołanej Komisji, będzie opracowanie konstrukcji prawnej umowy w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania łączącej strony umowy dzierżawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku ponad termin określony w przedmiotowej umowie tj. po 2025 roku, a także ustalenie rozliczeń finansowych w oparciu o aspekty ekonomiczne i rynkowe oraz określenie szczegółowych warunków współpracy i wynikających z tego tytułu zobowiązań stron.

§ 3

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac i zadań Komisji sprawuje Kanclerz UG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku76.35 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz