fbpx Zarządzenie nr 41/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad przyznawania miejsc, kwaterowania oraz regulaminu mieszkańca w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 41/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad przyznawania miejsc, kwaterowania oraz regulaminu mieszkańca w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 41/R/10
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
28 maja 2010 roku
w sprawie zasad przyznawania miejsc, kwaterowania oraz regulaminu mieszkańca w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 40 Statutu UG zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Zasady przyznawania miejsc, kwaterowania oraz regulamin mieszkańca w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego”, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc obowiązującą Zarządzenie Rektora UG nr 29/R/09 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania miejsc, kwaterowania oraz regulaminu mieszkańca w domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz