fbpx Zarządzenie nr 40/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 43/R/08 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Hoteli Asystenckich Uniwersytetu... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 40/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 43/R/08 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Hoteli Asystenckich Uniwersytetu... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 40/R/10
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 maja 2010 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 43/R/08 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Hoteli Asystenckich Uniwersytetu Gdańskiego na okres kadencji 2008-2012

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 40 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

W składzie osobowym ww. Komisji odwołuje się mgra Jacka Maślankowskiego i powołuje się na czas do końca kadencji mgra Arkadiusza Kozłowskiego (Przedstawiciel Wydziału Zarządzania).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku48.95 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz