fbpx Zarządzenie nr 39/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Kontroli Wewnętrznej Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 39/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Kontroli Wewnętrznej Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 39/R/10
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 maja 2010 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Kontroli Wewnętrznej Uniwersytetu Gdańskiego

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 40 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Kontroli Wewnętrznej Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 23/R/07 z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Uniwersytetu Gdańskiego:
§ 1 ust. 2 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Szczegółowe uregulowania z zakresu kontroli wewnętrznej zawierają:
- ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),
- Statut UG z dnia 8 czerwca 2006 roku z późn. zm. (Uchwała Senatu nr 42/06),
- Regulamin organizacyjny administracji Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2008 roku z późn. zm. (Zarządzenie Rektora nr 54/R/08).”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku72.24 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz