fbpx Zarządzenie nr 35/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/R/09 Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds.... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 35/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/R/09 Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds.... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 35/R/10
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 2/R/09 Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. doktorantów dla rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałowych komisji stypendialnych na okres kadencji 2008-2012

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 175 ust. 3, art. 177 oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ze składu osobowego Odwoławczej Komisji Stypendialnej ds. doktorantów dla rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałowych komisji stypendialnych na okres kadencji 2008-2012, powołanej zarządzeniem Rektora nr 2/R/09 z dnia 21 stycznia 2009 roku, odwołuje się przedstawiciela administracji - mgr Annę Ziomkowską i powołuje się w jej miejsce mgr Danutę Karasek.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz