fbpx Zarządzenie nr 34/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 34/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 34/R/10
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 kwietnia 2010 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 27 ust. 2 oraz § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku, zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do Zarządzenia Rektora nr 6/R/07 z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego § 2 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„Nadzór nad Archiwum sprawuje Zastępca Kanclerza ds. Administracyjnych oraz w ramach określonych ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku51.93 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz