fbpx Zarządzenie nr 33/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-Matematycznych Studiów Doktoranckich - IPMSD w języku angielskim (ang.... | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 33/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia stacjonarnych międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-Matematycznych Studiów Doktoranckich - IPMSD w języku angielskim (ang.... | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 33/R/10
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
29 kwietnia 2010 roku
w sprawie utworzenia stacjonarnych międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-Matematycznych Studiów Doktoranckich - IPMSD w języku angielskim (ang. Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies LiSMIDoS)

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie art. 195 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 38/10 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie uruchomienia stacjonarnych międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-Matematycznych Studiów Doktoranckich - IPMSD w języku angielskim (ang. Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies LiSMIDoS) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Od roku akademickiego 2010/2011 tworzy się stacjonarne międzywydziałowe Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie - IPMSD w języku angielskim (ang. Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies LiSMIDoS).
  2. Studia będą prowadzone wspólnie przez następujące wydziały: Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.
  3. Studia będą administrowane przez Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed.

§ 2

Koncepcja oraz założenia programowe studiów wraz z obsadą kadrową oraz kalkulacją studiów znajdują się w załączniku do uchwały nr 38/10 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie uruchomienia stacjonarnych międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Przyrodniczo-Matematycznych Studiów Doktoranckich - IPMSD w języku angielskim (ang. Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies LiSMIDoS).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku102.4 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz