fbpx Zarządzenie nr 26/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie wynagrodzeń za udział w pracach komisji rekrutacyjnych | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 26/R/10 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie wynagrodzeń za udział w pracach komisji rekrutacyjnych | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 26/R/10
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 kwietnia 2010 roku
w sprawie wynagrodzeń za udział w pracach komisji rekrutacyjnych

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. Nr 251 poz 1852 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Nauczycielom akademickim biorącym udział w pracach komisji rekrutacyjnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w zależności od liczby kandydatów i pełnionej funkcji, w wysokości od 25 % do 70 % stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta tj. od kwoty 1.740,00 zł.

§ 2

Innym pracownikom, biorącym udział w pracach komisji rekrutacyjnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, przyznawane odpowiednio przez Rektora lub z upoważnienia Rektora przez właściwego Dziekana.

§ 3

Traci moc Zarządzenie nr 14/R/09 Rektora UG z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wynagrodzeń za udział w pracach komisji rekrutacyjnych oraz komisji ds. zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów ze starą maturą.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku73.06 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz