fbpx Zarządzenie nr 61/R/09 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 61/R/09
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
30 listopada 2009 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. z późn. zmianami, § 40 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego, zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie Rektora UG nr 37/R/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz zarządzenie Rektora UG nr 38/R/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz