fbpx Zarządzenie nr 8/R/09 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 21/R/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej UG | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 8/R/09 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 21/R/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej UG | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 8/R/09
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
10 marca 2009 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 21/R/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej UG

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 40 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Rektora UG nr 21/R/05 z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej UG wprowadza się następującą zmianę:
- wprowadza się uaktualnioną Instrukcję udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącą załącznik do Regulaminu udostępniania zbiorów będącym załącznikiem do zarządzenia Rektora UG nr 21/R/05, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz