fbpx Zarządzenie nr 39/R/08 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 października 2008 roku w sprawie hoteli asystenckich Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 39/R/08
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 października 2008 roku
w sprawie hoteli asystenckich Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 40 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany zarządzenia nr 11/R/07 z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie hoteli asystenckich Uniwersytetu Gdańskiego poprzez zmianę § 2 ust. 2 pkt 1) Regulaminu i zasad działania Rad Mieszkańców Hoteli Asystenckich UG stanowiącego załącznik do tego zarządzenia poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„określa zasady i dokonuje wyboru Rady Mieszkańców spośród pracowników i doktorantów UG,”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku52.62 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz