fbpx Zarządzenie nr 66/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie różnic kursowych walut występujących w projektach finansowanych ze środków zagranicznych | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 66/R/07
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
21 grudnia 2007 roku
w sprawie różnic kursowych walut występujących w projektach finansowanych ze środków zagranicznych

Status aktu: obowiązujący
Powiązane hasła: 

Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i § 40 Statutu UG, zarządza się, co następuje:

§ 1

Kierownik projektu, w przypadku wystąpienia ujemnych różnic kursowych walut w trakcie finansowania projektu, powinien wskazać źródło sfinansowania tychże różnic. Kierownik projektu może ubiegać się o częściowe pokrycie różnic ze środków ogólnouczelnianych na podstawie podania skierowanego do Prorektora ds. Rozwoju i Finansów UG.

§ 2

Dodatnie różnice kursowe przeznacza się na pokrywanie części ujemnych różnic kursowych w projektach realizowanych przez pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik projektu może ubiegać się o przeznaczenie na ten cel do 20 % środków stanowiących dodatnie różnice kursowe. Zgodę na przeznaczenie środków wydaje Prorektor ds. Rozwoju i Finansów UG na podstawie wniosku Kierownika projektu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku73.2 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz