fbpx Zarządzenie nr 25/R/07 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie realizacji wypłat stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w okresie poprzedzającym przyznanie dotacji ministerialnej uczelni. | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 25/R/07
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
27 marca 2007 roku
w sprawie realizacji wypłat stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów w okresie poprzedzającym przyznanie dotacji ministerialnej uczelni.

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 103 i art. 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W okresie od 1 stycznia, przed przyznaniem uczelni dotacji na Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów, nie dłużej jednak niż do 30 kwietnia każdego roku, uczelnia może przyznać stypendia dla doktorantów zaliczkowo, ze środków pozostających do dyspozycji uczelni z części dotacji ubiegłorocznej przeznaczonej dla studentów.
2. Kwota stypendiów wypłacanych zgodnie z pkt.1 zostanie zrefundowana ze środków pochodzących z dotacji na dany rok.

§ 2

Kwartalnie wysokość świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, w okresie poprzedzającym przyznanie dotacji na bieżący rok, nie może być wyższa od kwartalnej wysokości świadczeń wypłacanych do 31 grudnia roku poprzedniego.

§ 3

Zarządzenie obowiązuje od 27.03. 2007 roku i ma zastosowanie do wypłat stypendiów dla doktorantów począwszy od 01.01.2007 roku.


Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku73.67 KB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 maja 2021 roku, 15:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz