fbpx Zarządzenie nr 47/R/06 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 47/R/06 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 47/R/06
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
26 października 2006 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Studium Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 10:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Import Importowicz
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz