fbpx Zarządzenie nr 25/R/99 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 listopada 1999 roku w sprawie bibliografowania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 25/R/99 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 listopada 1999 roku w sprawie bibliografowania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 25/R/99
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
3 listopada 1999 roku
w sprawie bibliografowania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie § 84 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego zarządza się, co następuje:

§1

  1. Biblioteka Główna opracowuje bibliografię selektywną publikacji pracowników UG do roku 1998 włącznie.
  2. Od 1999 roku publikacje pracowników UG będą umieszczane w Internecie na stronach WWW poszczególnych wydziałów. Podstawę do umieszczenia stanowić będą roczne sprawozdania z działalności wydziałów w zakresie wydanych publikacji posiadających numery ISBN lub ISSN.

§2

Opracowane wzory opisu bibliograficznego dla poszczególnych typów publikacji zgodne z obowiązującymi normami bibliotecznymi znajdują się w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UG: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 110; e-mail: info@bg.univ.pl; tel. 550-93-14; fax 551-52-21.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prorektor ds. Nauki
dr hab. Andrzej Ceynowa, prof. UG

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Kopia do wydruku195.91 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 kwietnia 2019 roku, 16:23
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz